UA-23836389-1 SANMA

Flyg- och Marinmedicin

Omgivningsfysiologi KTH - Flyg- och marinmedicinsk forskning
Dansk Flyve- & Dykkemedicinsk Selskab

Flygmedicin


ESAM - European Society of Aviation Medicine
ASMA - AeroSpace Medical Association
ICASM - International Academy of Aviation and Space Medicine
AAME - The Association of Aviation Medical Examiners
NFF - Norsk Flymedisinsk Forening
SFF - Svensk Flygpsykologisk Förening
AircrewHealth.com
FAA - OAM - Office of Aerospace Medicine
The 1% rule

Dyk-/hyperbarmedicin

Dykerimedicin - Hans Örnhagen
EDTC - European Diving Technology Committee
DAN - Divers Alert Network
CMH - Centrum för Maritim Hälsa
NBF - Norsk Baromedisinsk Forening
EUBS - European Underwater and Baromedical Society
UHMS - Undersea and Hyperbaric Medical Society
SSDF - Svenska sportdykarförbundet
SDHF - Svensk Dykerihistorisk Förening - Bli medlem, detta är dykerimedicinens vagga!
Sjöhistoriska Muséet

Tips på flyg- och dykerimedicinska länkar mottages tacksamt - både vetenskap och historia - till info@sanma.se